טבלאות איזון והקצאה

טבלאות איזון והקצאה

עריכת טבלאות איזון והקצאה היא תהליך של איחוד וחלוקה מחדש של קרקע, בעיקר בעת שינוי ייעוד המקרקעין. זהו תהליך סבוך, שמערב כמות עצומה של נתונים, ולכן משמש כלי משמעותי בתחום התכנון.
את הטבלאות עורך שמאי מקרקעין, ומטרתן לתת משקל נכון לחלקות. לאחר פעולות האיחוד והחלוקה ערכן של החלקות ישתנה. הטבלאות מסייעות לשמאי להעריך את זכויות הבעלות באופן צודק בין כלל בעלי הזכויות הנכללים.

עריכת טבלאות
עריכת טבלאות איזון והקצאה אפשרית כאשר יש הסכמה בין הבעלים של הנכס אך גם כאשר אין כזו. ההסכמה היא על חלוקת שטחים מוסכמת, וזו תעוגן בטבלאות האיזון והקצאה. עריכה של טבלאות ללא הסכמה של הבעלים תהיה לרוב כשמדובר בתכנון שטח מחדש (לדוגמה: הפשרת שטח חקלאי). במסגרת התוכנית שונה ייעוד הקרקע תוך הפרשה של שטחים לצורכי ציבור, דרכים ועוד. טבלאות האיזון נחוצות כדי לאזן בין חלקו של כל אחד מבעלי הזכויות, כך שיקבל את חלקו היחסי במקרקעין.
הוראות סעיף 122 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 קובעות את 3 ההנחיות הבאות:

  • כל מגרש תמורה יהיה קרוב ככל האפשר, למקום שבו היה מגרשו של מקבל ההקצאה.
  • שווי יחסי של מגרש תמורה אשר הוקצה למקבל ההקצאה, ביחס לשווי כל מגרשי התמורה בתוכנית יהיה שווה, ככל האפשר, לחלקיו היחסיים במצב נכנס.
  • תשלומי איזון ישולמו ויתקבלו אם שוויו היחסי של מגרש התמורה לעומת כל מגרשי התמורה שונה משווי יחסי של המגרש במצב נכנס לעומת כל המגרשים במצב נכנס.


אם יש לך קרקע, והיא עומדת להתחלק בין בעלים או לשנות את ייעודה דרוש לך שמאי מקרקעין מנוסה שיבחן את הזכויות שלך, יגן עליהן, וייצג אותך בהתנגדויות לתוכניות שמבוססות על טבלאות איזון והקצאה – בדרך הטובה ביותר.

משרדנו בעל נסיון של שנים רבות בהכנת טבלאות איזון והקצאה וכן ייצוג בהתנגדויות לטבלאות איזון והקצאה.

אין לראות באמור במאמר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ עם שמאי מקרקעין. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

צרו קשר עוד היום

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: